Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Download værktøjer

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.

Udvælgelse af virksomhed

Forretningsplan ved køb af virksomhed

Når du har fundet en virksomhed, du gerne vil købe, så står du med en masse data og information om virksomheden, som du kan bygge på. Dette fundament er en gave som vil give dig et godt udgangspunkt til at udvikle virksomheden. Tag udgangspunkt i al den data du kan finde i virksomhedens regnskaber og DNA til at lave ny forretningsplan, der beskriver

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Er virksomheden salgbar

Tjekliste til vurdering

Ved vurderingen af om virksomheden er salgsmoden spiller nedenstående en rolle: - Dygtig direktion, bestyrelse og rådgivere - Vækstmarked (udviklingspotentiale – nye muligheder for køber) - God strategisk bevidsthed og retning (kende SWOT) - God konkurrencesituation og gode produktforhold - Hensigtsmæssig organisation og struktur

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Virksomhedsprofil

Ønsket virksomhedsprofil – tjekliste Du må forholde sig til nedenstående i forbindelse med vurderingen af virksomhedsprofilen: - Beliggenhed - Branche - Virksomhedstype/produkter - Kundegrupper/Segment - DK/Udland - Ejerskab (eje det hele eller dele – evt.

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Finansiering for ejerledere

Finanseringsrapporten

Denne guide fra Center For Ejerledede Virksomheder beskriver samspillet mellem lån, egenkapital, finansieringsomkostninger, leje, leasing etc. Download nu og få de gode råd om finansiering af den virksomhed, du har købt eller på vej til at købe.

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Købers overvejelser - selvstændig eller ansat

Du må som køber overveje nedenstående momenter: - Dit eget udgangspunkt – hvad vil du helst? o Ansat o Selvstændig - Er jeg klar til virksomhedskøb? - Har jeg de ledelsesmæssige og faglige kompetencer? - Hvad siger familien? - Nuværende kapitalberedskab? (friværdi i hus, kontant, familielån, bank, investorer) - Hvor stor en økonomisk risiko kan/vil jeg (og familien) løbe? - Hvad må en virksomhed koste? - Syreteste om du ”brænder” for det (være engageret, motiveret osv.) - Skal du købe sammen med andre – få

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Business Model Canvas skabelon på dansk

1) Værdi virksomheden giver kunderne Gør dig tanker om og nedskriv både det umiddelbare problem, virksomheden løser for kunden og de mere skjulte. Det kan ofte være de skjulte problemer, som virksomheden løser, der giver værdi til kunderne. Brug derfor god tid på at finde de værdier, som virksomheden giver kunden og de problemer, som kunden får løst ved at bruge virksomhedens produkt eller service. 2) KUNDESEGMENT Hvilke personer eller virksomheder leverer 3) KANALER OVER TIL KUNDEN

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Juridiske skabeloner

Hensigtserklæring

1. Hensigtserklæringens baggrund Sælger har til hensigt at tilbyde Køber en ansættelse i Selskabet og tillige tilbyde Køber at indtræde i ejerkredsen af Selskabet med en ejerandel svarende til [PROCENTDEL] % af selskabskapitalen (”Kapitalandelene”) gennem en kontant kapitalforhøjelse i Selskabet (”Investe-ringen”).

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Hemmelighedsaftale

1. Baggrund 1.1. Køber og Sælger er indgået i dialog om Købers potentielle køb af det af Sælger ejede selskab [virksomhedens navn og CVR-nr.] (herefter ”Selskabet”). Køber ønsker i forlængelse heraf at modtage yderligere informationer om selskabet og forud for udveksling heraf, indgås denne fortrolighedsaftale (herefter ”Aftalen”).

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Overdragelsesaftale ved køb af kapitalandele

Oversigt

§ 1. Parter - Navne - Adresser - CVR-numre § 2. Baggrund (Dette punkt bruges som fortolkningsbidrag ved tvister) - Kort beskrivelse af parterne - Baggrund for aftalen og ejerskiftet § 3. Købesummen og den betaling - Aftalt pris for kapitalandelene - Hvad købesummen baseres på (i særdeleshed typisk knyttet op på en vis egenkapital)

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Ejeraftale

Oversigt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Due diligence + økonomi

Due diligence - jura tjekliste

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Likviditetsbudget - penge på kassekredit/bankkontoen

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.