Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

P/E-metoden - pris vs. overskud

P/E-metoden - pris vs. overskud

P/E-modellen udtrykker, hvor meget du som køber skal betale for at virksomhedens overskud

Price/Earning-modellen (forkortet P/E-modellen) er en variant af EBIT-modellen.

P/E-værdier er en hyppigt anvendt og meget enkel metode til at prissætte virksomheder.

Price/ Earning værdien er udtryk for prisen for 1 krones overskud. Metoden fungerer således, at virksomheden prisfastsættes ud fra en multipel af resultatet før skat.

Typisk børsnoterede virksomheder

Ligesom EBIT multipel-modellen baserer P/E-modellen sig på en multipel af virksomhedens resultat før skat og anvendes mest for børsnoterede virksomheder, hvor kurslisterne løbende beregner P/E-værdien, for at du som køber kan sammenligne værdien af en aktie med en anden. Modellen kan dog ligeledes anvendes på unoterede aktier og er enkel at anvende, og beregningen relativ ukompliceret at udføre.

 
Normaliseret overskud

Det er dog vigtigt, at du som køber er opmærksom på, at modellen medfører flere usikkerheder, idet overskuddet kan være påvirket af flere forhold. Det anbefales derfor, at du som køber også beregner et normaliseret overskud.

 
Beregning af P/E-værdien

P/E-værdien er et nøgletal, der lader sig beregne ud fra salgsprisen af virksomheden divideret med overskuddet i denne. Dette er ensbetydende med, at du, såfremt salgsprisen er fastsat, løbende kan beregne P/E-værdien.

Som køber kan P/E-værdien beregnes ved brug af dit afkastkrav, således at P/E-værdi = 1 / købers afkast i procent.

Eksempel

  • Du har et afkastkrav på 20 %.
  • Dette medfører, at din P/E-værdi = 1 / 0,20 = 5.

Du kan tjekke kurslisten og herpå se, at visse virksomheder kan have en multipel på op til 20, hvilket oftest er tilfældet for udviklingsselskaber eller selskaber med en lav indtjeningsevne det ene år.

En højere pris pr. overskudskrone hænger sammen med en øget forventning til indtjeningen i fremtiden eller at virksomheden har andre skjulte værdier.

Sammenligning af P/E-værdier

Ideen med P/E-værdien er, at du som køber kan sammenligne et aktiekøb med et andet ved at sammenholde P/E-værdierne og derigennem får du en tommelfingerregel for, hvor meget du skal betale for årets overskud i en udvalgt virksomhed.

Du vil som køber opleve, at børsnoterede aktier alt andet lige har en højere P/E-værdi sammenlignet med unoterede aktier, idet unoterede aktier ikke handles lige så ofte, hvilket også er ensbetydende med, at det ikke er muligt at sammenligne unoterede aktier på samme måde som børsnoterede aktier ud fra deres P/E-værdi.

Tilnærmet sammenligning

En praktisk måde at lave en tilnærmet sammenligning på, når det kommer til unoterede virksomheder, er, at finde kurslisterne og anvendte P/E-værdier for børsnoterede virksomheder i samme branche.

Derfra trækkes et procentuelt beløb på 5-25 % afhængig af forhold som

  • Likviditet i aktien
  • Stemmeforhold
  • Omsættelighed
  • Udbyttebegrænsninger m.v.

 

Der anvendes almindeligvis en P/E-værdi på baggrund af budgettal, normaliserede tal eller et gennemsnit af tre historiske år. Det afhænger dog fuldstændig af den konkrete situation, hvorvidt dette siger noget om den fremtidige indtjening.

Brugt på børsnoterede virksomheder

Metoden er mest kendt for børsnoterede virksomheder, hvor kurslisterne løbende beregner P/E-værdien, for at en køber kan sammenligne værdien af en aktie med en anden.

Krav til afkast

P/E-værdien kan omregnes til købers afkastkrav, og hvis køber har et af-kastkrav på 20%, giver dette en P/E på 5 (1/0,20).

Et afkastkrav på 15% giver en P/E på 6,7 (1/0,15).

Tjek i kurslisten og se, at visse virksomheder kan have multipler på op til 20, men det er ofte udviklingsselskaber eller selskaber med en lav indtje-ning det ene år.

Et nøgletal

P/E-værdien er anderledes end andre metoder ved, at det er et nøgletal, der lader sig beregne ud fra salgsprisen divideret med overskuddet. Det er derfor løbende muligt at beregne P/E-værdien, forudsat at salgsprisen er fastsat, og det er netop, hvad der er gældende på et børsnoteret marked.

Sammenligne et aktiekøb

Ideen er, at en køber kan sammenligne et aktiekøb med et andet aktiekøb ved at sammenholde P/E-værdien og derigennem få en tommelfingerregel for, hvor meget der betales for årets overskud.

Højere pris pr. overskudskrone hænger sammen med en øget forventning til indtjening i fremtiden eller til andre skjulte værdier i virksomheden.

Prisfastsættelse af aktier

P/E-metoden anvendes til prisfastsættelse af aktier, dog primært børsno-terede aktier, men også unoterede aktier. Metoden er enkel at anvende, og beregningen er relativt ukompliceret at udføre.

Men der er flere usikkerheder, idet overskuddet kan være påvirket af flere forhold, hvorfor det anbefales, at der beregnes et normaliseret overskud.

Noterede vs unoterede aktier

Endvidere har børsnoterede aktier alt andet lige en højere P/E-værdi sammenlignet med unoterede aktier, idet unoterede aktier ikke handles of-te.

Derfor er det ikke muligt at sammenligne unoterede aktier på samme måde som børsnoterede aktier.

Tilnærmet sammenligning

En praktisk måde at lave en tilnærmet sammenligning er at finde kursli-sterne og anvende P/E-værdier for børsnoterede virksomheder i samme branche.

Derfra trækkes et procentuelt beløb på 5-25% afhængig af forhold som a) illikviditet i aktien, b) stemmeforhold, c) omsættelighed, d) udbyttebe-grænsninger m.v.

Der anvendes typisk en P/E på baggrund af budgettal, normaliserede tal, eller et gennemsnit af tre historiske år, men det afhænger fuldstændig af den konkrete situation, om dette siger noget om den fremtidige indtjening.

EBIT-multiplen og P/E

EBIT-multiplen og P/E er identiske, hvis virksomheden ikke har nogen gæld.
Hvis virksomheden har gæld, er det faktisk ikke korrekt at anvende P/E-multipler. Hvis virksomheden har gæld, er det mest korrekte at anvende EBIT-multipel-modellen.

Fofatter: Jesper Resdal Thomsen Statsaut. Revisor, Beierholm

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Indtjeningsbaseret model

Frem

Stand alone-modellen

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.