Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Overdragelsesaftale ved køb af selskab - tjekliste

Overdragelsesaftale ved køb af selskab - tjekliste​

Brug tjeklisten nedenfor til de områder, der skal laves aftaler om, når du som køber skal erhverve kapitalandele (aktier/anparter) i sælgers virksomhed

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nedenstående liste alene er til inspiration og du derfor altid bør tage kontakt til en advokat med speciale i køb og salg af virksomheder, som kan hjælpe dig med at udfærdige overdragelsesaftalen. Kontakt os her.

Tjeklisten er udarbejdet af advokat Bo Vilsgaard, Hejm Vilsgaard Advokater.

§ 1. Parter
 • Navne
 • Adresser
 • CVR-numre
§ 2. Baggrund

Dette punkt bruges som fortolkningsbidrag ved tvister

 • Kort beskrivelse af parterne
 • Baggrund for aftalen og ejerskiftet
§ 3. Købesummen og dens betaling
 • Aftalt pris for kapitalandelene
 • Hvad købesummen baseres på (i særdeleshed typisk knyttet op på en vis egenkapital)
 • Deponering af købesummen
 • Frigivelse af deponering – tid og betingelser
 • Renter på depot
 • Kontant betaling
 • Gældsbrev
 • Earn out og dets vilkår
 • Overtagelse af gæld
 • Overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Modregningsadgang i købesum (fx. ved konstaterede garantisvigt)
§ 4. Regulering af købesum
 • Overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Principper ifb. med overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Optælling af varelager (værdiansættelsesprincipper, kurans, ikke kurans)
 • Aktivers tilstedeværelse/værdier
 • Godkendelsesprocedure for overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Prøvelse af overtagelsesbalance/perioderegnskab (typisk en af FSR udpeget)
 • Reguleringen af købesummen på baggrund af overtagelsesbalance/perioderegnskab
§ 5. Sælgers betingelser – eksempelvis
 • Overdragelse af lejemål
 • Frigørelse af kautionsforpligtelser
 • Købesummens betaling
§ 6. Købers betingelser – eksempelvis
 • Overtagelse af lejemål
 • Finansieringstilsagn fra bank, Vækstfonden, medinvestor
 • Godkendt due diligence
 • Nøglemedarbejderes forbliven
 • Sælgers forbliver i virksomheden i en vis periode
§ 7. Konsekvenser ved ikke opfyldte betingelser
 • Træde tilbage fra aftalen
 • Genforhandling
 • Andet
§ 8. Due diligence
 • Tidspunkt
 • Omfang
 • Adgang til data og arkiver
 • Besigtigelse af ejendomme, driftsmidler, lagre og øvrige aktiver
 • Interviews med medarbejdere
§ 9. Overtagelse
 • Overtagelsesdag
 • Hvad der overdrages til køber på dagen (typisk en række selskabsdokumenter, protokollater etc.
 • Dokumentation for købesummens betaling
 • Underskrivelse af evt. gældsbreve
 • Afholdelse af ekstraordinær GFS i selskabet. Ny bestyrelse, direktion og revisor
 
§ 10. Sælgers oplysninger og garantier

Beskrivelse af sælgers oplysninger om det overdragne og hvad sælger garanter over for køber. Ekspempelvis vedr.:

 •  regnskaber og principper
 •  drift indtil overtagelsesdag
 •  forhold omkring påligning af skatter og afgifter
 •  ejerskab til aktiver (kan omfatte pant, ejendomsforbehold, tilbagehold, forkøbsrettigheder, modregningsrettigheder etc.)
 •  garanti- og kautionsforpligtelser
 •  change of control klausuler
 •  immaterielretlige rettigheder
 •  forsikringer
 •  overholdelse af love og regler
 •  miljømæssige forhold
 •  retssager
 •  voldgiftssager
 •  klagesager i nævn, råd og lign.
 •  reklamationer etc.
 •  medarbejderes forhold og ansættelsesvilkår
 •  alt væsentligt oplyst (viden/burde viden)
§ 11. Sælgers skadesløsholdelse af køber
 • Sælgers skadesløsholdelse af køber ved svigt i oplysninger og garantier
 • Ansvarsbegrænsninger (kvalitativt og kvantitativt)
 • Reklamationsfrist
 • Fortabelse af krav
 • Misligholdelsesbeføjelser for køber (ophævelse, erstatning, afslag, modregning etc.)
§ 12. Skatteforbehold

(normalt kun ved handel mellem nærstående parter)

§ 13. Konkurrencebegrænsende aftaler for sælger
 • Konkurrerende virksomhed
 • Kunder
 • Leverandører
 • Geografi
 • Medarbejdere
 • Periode
 • Håndhævelse
 • Betaling af bod
 • Erstatning
§ 14. Tiden fra aftalens indgåelse og indtil overtagelsesdagen
 • Videreførelse på sædvanlig vis
 • Dispositioner som kræver orientering til køber
 • Dispositioner som kræver godkendelse fra køber
§ 15. Fortrolighed og underretning til andre
 • Gensidig fortrolighed
 • Undtagelser til fortrolighed
 • Orientering medarbejdere, kunder og andre
§ 16. Tvister
 • Forsøg på mindelighed
 • Mediation
 • Voldgift
 • Domstole
§ 17. Omkostninger
 • Rådgiveromkostninger (normalt hver part afholder egne)
 • Omkostninger ved omregistreringer som følge af skifte i ejerskab og ledelse
§ 18. Bilag
 • Komplet bilagsfortegnelse
§ 19. Underskrivelse
 • Datering
 • Antal eksemplarer
 • Underskrivelse
Faser i købet

Læs de andre artikler i kategorien "Faser i købet" herunder:

Købets fem faser

Faser i købet

For at kunne overskue den livsændrende beslutning om at købe en virksomhed, kan den opdeles i 5 faser.

Hvem kan hjælpe med købet?

Faser i købet

Når du skal købe en virksomhed skal du på et tidspunkt have hjælp fra kvalificerede rådgivere.

Offentlig erhvervsservice - ejerskiftehjælp

Faser i købet

Der er flere steder i Danmark, du kan få gratis hjælp til at vudere, om du skal købe en virksomhed.

Tilbage

Købets 5 faser

Frem

Hvem kan hjælpe med købet?

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.