Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Indtjeningsbaseret model

Indtjeningsbaseret model

En indtjeningsbaseret model kan være ”Normalindtjeningsmodellen”, som tager udgangspunkt i historiske tal.

Normalindtjeningsmodellen er en variant af DCF-modellen, men dog mere simpel at anvende.

Vægtning af historiske tal

Ved anvendelsen af Normalindtjeningsmodellen tillægges de historiske tal i virksomheden for hvert år en vægtning.

Vægtningen foretages i praksis således, at det seneste år får den højeste vægtning, hvorefter vægtningen vil falde for hvert år, man går tilbage. Denne måde at vægte de historiske tal på kan give anledning til udfordringer, hvis resultatet i det seneste år ikke har været som forventet.

Normalindtjening sammenholdt med afkastkrav

Købesummen efter den indtjeningsbaserede model opgøres herefter ved, at de samlede vægtede resultater sammenlægges, hvormed en ”normalindtjening” opgøres. Den opnåede normalindtjening anvendes herefter til værdiansættelsen af virksomheden ved at denne sammenholdes med et afkastkrav.

Kombinering af historiske tal og budgettal

I nogle situationer vilde historiske tal med fordel kunne kombineres med budgettal, f.eks. i situationer, hvor tidligere års resultater ikke kan anses for retvisende. Forventninger til fremtiden kan dermed tillægges værdi i beregningen. Såfremt budgetperioder medtages i modellen, vil disse ligeledes blive givet en vægt, med hvilken de vil indgå i modellen.

Usikkerhedsfaktorer

Det er vigtigt at være påpasselig med anvendelsen af modellen, da den indebærer flere usikkerhedsfaktorer end eksempelvis DCF-modellen. Ved anvendelsen af normalindtjeningsmodellen er det særligt vigtigt at være opmærksom på, om uhensigtsmæssige udsving i de historiske tal tillægges for stor vægt eller om budgetperiodens tal svarer til dine forventninger som køber.

 

Planlagte ændring af aktivitet

Endvidere er det vigtigt ved anvendelsen af denne model at være opmærksom på, hvorvidt der er planlagt en ændring af aktiviteten i virksomheden, idet dette skal tillægges mere vægt end de historiske tal for aktiviteter, som eventuelt forventes udfaset.

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Likviditetsbaseret metode

Frem

P/E-metoden

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.