Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Købets 5 faser

Købets 5 faser

Forløbet omkring køb af en virksomhed kan overordnet opdeles i 5 faser

Det er en stor beslutning at købe en virksomhed og det at blive selvstændig vil være en livsomvæltning for de fleste.

Derfor er grundige overvejelser og forberedelse væsentligt, så du er bedst muligt rustet til de spørgsmål og udfordringer, der uundgåeligt vil dukke op.

Jo mere forberedt og afklaret du er i de enkelte faser af virksomhedskøbet, jo større chancer er der for, at du når i mål med et godt resultat.

1. fase – Personlig afklaring

Er køb af virksomhed den rigtige vej at få for dig

For de fleste indebærer køb af virksomhed mange ubekendte. Det gælder ikke kun i relation til at finde den rette virksomhed, men også i forhold til hvad er liv som selvstændig vil føre med sig – både på det professionelle som det personlige plan.

Overordnet bør du til en start gør dig klart, hvad den bagvedliggende motivation for dig er ved at købe en virksomhed – Hvad er dine mål og ønsker for livet og hvordan passer virkeligheden som virksomhedsejer ind i dette billede. Svarene på disse spørgsmål skal sætte rammerne for den virksomhed, som du skal eje.

I afklaringsfasen skal mange forskellige faktorer overvejes, herunder følgende:

 • Hvilke(n) indsats/ ressourcer/ kapaciteter vil du bringe ind i virksomheden og hvad skal din egen rolle i det hele taget være
 • Økonomisk udgangspunkt og muligheder
 • Risikoprofil/ villighed
 • Geografi/ flytbarhed
 • Hvilken betydning vil livet som virksomhedsejer få af betydning for personerne omkring dig, familielivet m.m.
 • Har du brug for / lyst til at eje og drive virksomheden i samarbejde med andre eller foretrækker du – og har du de nødvendige kompetencer til – at være alene om ejerskab og drift.
2. fase – Søg kvalificeret

Find ud af hvad du gerne vil købe.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med søgningen efter den rette virksomhed, at du har din motivation og livsmål i tankerne. Skriv derfor ned, hvordan din ønskevirksomhed skal se ud og tag udgangspunkt i dette.

Når du har fået defineret, hvilken type virksomhed, du ønsker at købe, skal du ud at søge efter den rette virksomhed.

Der er flere – aktive som mere passive – måder at søge efter den rette virksomhed på og dermed finde en virksomhed, der matcher dig.

 
 
3. fase – Forhandlinger og aftaler

Når du har skabt kontakt til en ejer af en interessant virksomhed, som ønsker at sælge, skal der opnås enighed om vilkårene for købet. Væsentlige parametre ved forhandlingen med sælger af virksomheden er særligt prisen og finansiering.

Der findes mange måder at prisfastsætte en virksomhed på og valg af model for endelig prisfastsættelse og finansiering kan have stor betydning for dit fremadrettede økonomiske fundament for virksomhedens drift.

Hvis ikke du allerede har gjort det, bør du tidligt i denne fase alliere dig med økonomiske og juridiske rådgivere, som kan guide dig gennem hele processen. Rådgiverne kan hjælpe med at strukturere købet mest hensigtsmæssigt og i det hele taget sikre de mest fordelagtige vilkår for dig som køber.

I denne fase bør der også foretages en nærmere undersøgelse (en såkaldt ”Due Diligence”) af virksomhedens forhold, herunder i forhold til finansielle, juridiske og kommercielle forhold. Den foretagne Due Diligence bruges bl.a. i forbindelse med endelig fastsættelse af prisen for virksomheden, men også til at forstå, hvilken virksomhed, der købes, og hvilke aktiver/rettigheder og forpligtelser/risici, der overtages.

4. fase – Køb og finansiering

Kommunikationen (offentliggørelsen) af overdragelsen af virksomheden mellem dig og sælger kan have stor betydning for, hvordan overdragelsen bliver taget imod.

Selvom overdragelsesaftalen umiddelbart kun omfatter dig og sælger, så er der flere omkringværende interessenter, som ligeledes berøres af overdragelsen, herunder andre kapitalejere, hvis sælger ikke er ene ejer, medarbejdere, samarbejdsparter og kunder.

Det er derfor vigtigt at have gjort sig overvejelser om, hvordan overdragelsen skal kommunikeres til de omkringværende interessenter, således disse ved, hvad de kan forvente i forbindelse med og efter overdragelsen af virksomheden til dig.

Salget af virksomheden kan skabe usikkerhed ved de omkringværende interessenter og det er derfor godt at være proaktiv og komme eventuelle bekymringer i forkøbet ved at bl.a. at introducere dig selv og dine planer for virksomhedens fremadrettede drift.

 
5. fase – De første 100 dage

Når købet af virksomheden er gennemført og du er indtrådt som ejerleder viser den egentlige og vigtigste udfordring sig.

Efter overdragelsen er du pludselig virksomhedens vigtigste person og du træder i den tidligere ejers sted.

Selvom du er garvet inden for erhvervslivet, så vil du i relation til den erhvervede virksomhed typisk være ny, ukendt og uerfaren.

Du gør dig derfor klogt i at lægge en slagplan for den første tid, hvor virksomheden er under din ledelse.

Du må gøre dig nogle overvejelser, herunder bl.a.

 • er der nogle forandringer, som du ønsker gennemført og hvordan ønsker du disse gennemført?
 • hvordan du vil måle, om virksomhedens drift går som planlagt?
 • hvordan du vil gribe din første dag an?
 • Hvordan vil du sikre dig de ansattes tillid og et fremtidigt godt samarbejde?
1. fase – Personlig afklaring

Er køb af virksomhed den rigtige vej at få for dig

For de fleste indebærer køb af virksomhed mange ubekendte. Det gælder ikke kun i relation til at finde den rette virksomhed, men også i forhold til hvad er liv som selvstændig vil føre med sig – både på det professionelle som det personlige plan.

Overordnet bør du til en start gør dig klart, hvad den bagvedliggende motivation for dig er ved at købe en virksomhed – Hvad er dine mål og ønsker for livet og hvordan passer virkeligheden som virksomhedsejer ind i dette billede. Svarene på disse spørgsmål skal sætte rammerne for den virksomhed, som du skal eje.

I afklaringsfasen skal mange forskellige faktorer overvejes, herunder følgende:

 • Hvilke(n) indsats/ ressourcer/ kapaciteter vil du bringe ind i virksomheden og hvad skal din egen rolle i det hele taget være
 • Økonomisk udgangspunkt og muligheder
 • Risikoprofil/ villighed
 • Geografi/ flytbarhed
 • Hvilken betydning vil livet som virksomhedsejer få af betydning for personerne omkring dig, familielivet m.m.
 • Har du brug for / lyst til at eje og drive virksomheden i samarbejde med andre eller foretrækker du – og har du de nødvendige kompetencer til – at være alene om ejerskab og drift.
2. fase – Søg kvalificeret

Find ud af hvad du gerne vil købe.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med søgningen efter den rette virksomhed, at du har din motivation og livsmål i tankerne. Skriv derfor ned, hvordan din ønskevirksomhed skal se ud og tag udgangspunkt i dette.

Når du har fået defineret, hvilken type virksomhed, du ønsker at købe, skal du ud at søge efter den rette virksomhed.

Der er flere – aktive som mere passive – måder at søge efter den rette virksomhed på og dermed finde en virksomhed, der matcher dig.

 
 
3. fase – Forhandlinger og aftaler

Når du har skabt kontakt til en ejer af en interessant virksomhed, som ønsker at sælge, skal der opnås enighed om vilkårene for købet. Væsentlige parametre ved forhandlingen med sælger af virksomheden er særligt prisen og finansiering.

Der findes mange måder at prisfastsætte en virksomhed på og valg af model for endelig prisfastsættelse og finansiering kan have stor betydning for dit fremadrettede økonomiske fundament for virksomhedens drift.

Hvis ikke du allerede har gjort det, bør du tidligt i denne fase alliere dig med økonomiske og juridiske rådgivere, som kan guide dig gennem hele processen. Rådgiverne kan hjælpe med at strukturere købet mest hensigtsmæssigt og i det hele taget sikre de mest fordelagtige vilkår for dig som køber.

I denne fase bør der også foretages en nærmere undersøgelse (en såkaldt ”Due Diligence”) af virksomhedens forhold, herunder i forhold til finansielle, juridiske og kommercielle forhold. Den foretagne Due Diligence bruges bl.a. i forbindelse med endelig fastsættelse af prisen for virksomheden, men også til at forstå, hvilken virksomhed, der købes, og hvilke aktiver/rettigheder og forpligtelser/risici, der overtages.

4. fase – Køb og finansiering

Kommunikationen (offentliggørelsen) af overdragelsen af virksomheden mellem dig og sælger kan have stor betydning for, hvordan overdragelsen bliver taget imod.

Selvom overdragelsesaftalen umiddelbart kun omfatter dig og sælger, så er der flere omkringværende interessenter, som ligeledes berøres af overdragelsen, herunder andre kapitalejere, hvis sælger ikke er ene ejer, medarbejdere, samarbejdsparter og kunder.

Det er derfor vigtigt at have gjort sig overvejelser om, hvordan overdragelsen skal kommunikeres til de omkringværende interessenter, således disse ved, hvad de kan forvente i forbindelse med og efter overdragelsen af virksomheden til dig.

Salget af virksomheden kan skabe usikkerhed ved de omkringværende interessenter og det er derfor godt at være proaktiv og komme eventuelle bekymringer i forkøbet ved at bl.a. at introducere dig selv og dine planer for virksomhedens fremadrettede drift.

 
5. fase – De første 100 dage

Når købet af virksomheden er gennemført og du er indtrådt som ejerleder viser den egentlige og vigtigste udfordring sig.

Efter overdragelsen er du pludselig virksomhedens vigtigste person og du træder i den tidligere ejers sted.

Selvom du er garvet inden for erhvervslivet, så vil du i relation til den erhvervede virksomhed typisk være ny, ukendt og uerfaren.

Du gør dig derfor klogt i at lægge en slagplan for den første tid, hvor virksomheden er under din ledelse.

Du må gøre dig nogle overvejelser, herunder bl.a.

 • er der nogle forandringer, som du ønsker gennemført og hvordan ønsker du disse gennemført?
 • hvordan du vil måle, om virksomhedens drift går som planlagt?
 • hvordan du vil gribe din første dag an?
 • Hvordan vil du sikre dig de ansattes tillid og et fremtidigt godt samarbejde?
1. fase – Personlig afklaring

Er køb af virksomhed den rigtige vej at få for dig

For de fleste indebærer køb af virksomhed mange ubekendte. Det gælder ikke kun i relation til at finde den rette virksomhed, men også i forhold til hvad er liv som selvstændig vil føre med sig – både på det professionelle som det personlige plan.

Overordnet bør du til en start gør dig klart, hvad den bagvedliggende motivation for dig er ved at købe en virksomhed – Hvad er dine mål og ønsker for livet og hvordan passer virkeligheden som virksomhedsejer ind i dette billede. Svarene på disse spørgsmål skal sætte rammerne for den virksomhed, som du skal eje.

I afklaringsfasen skal mange forskellige faktorer overvejes, herunder følgende:

 • Hvilke(n) indsats/ ressourcer/ kapaciteter vil du bringe ind i virksomheden og hvad skal din egen rolle i det hele taget være
 • Økonomisk udgangspunkt og muligheder
 • Risikoprofil/ villighed
 • Geografi/ flytbarhed
 • Hvilken betydning vil livet som virksomhedsejer få af betydning for personerne omkring dig, familielivet m.m.
 • Har du brug for / lyst til at eje og drive virksomheden i samarbejde med andre eller foretrækker du – og har du de nødvendige kompetencer til – at være alene om ejerskab og drift.
2. fase – Søg kvalificeret

Find ud af hvad du gerne vil købe.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med søgningen efter den rette virksomhed, at du har din motivation og livsmål i tankerne. Skriv derfor ned, hvordan din ønskevirksomhed skal se ud og tag udgangspunkt i dette.

Når du har fået defineret, hvilken type virksomhed, du ønsker at købe, skal du ud at søge efter den rette virksomhed.

Der er flere – aktive som mere passive – måder at søge efter den rette virksomhed på og dermed finde en virksomhed, der matcher dig.

3. fase – Forhandlinger og aftaler

Når du har skabt kontakt til en ejer af en interessant virksomhed, som ønsker at sælge, skal der opnås enighed om vilkårene for købet. Væsentlige parametre ved forhandlingen med sælger af virksomheden er særligt prisen og finansiering.

Der findes mange måder at prisfastsætte en virksomhed på og valg af model for endelig prisfastsættelse og finansiering kan have stor betydning for dit fremadrettede økonomiske fundament for virksomhedens drift.

Hvis ikke du allerede har gjort det, bør du tidligt i denne fase alliere dig med økonomiske og juridiske rådgivere, som kan guide dig gennem hele processen. Rådgiverne kan hjælpe med at strukturere købet mest hensigtsmæssigt og i det hele taget sikre de mest fordelagtige vilkår for dig som køber.

I denne fase bør der også foretages en nærmere undersøgelse (en såkaldt ”Due Diligence”) af virksomhedens forhold, herunder i forhold til finansielle, juridiske og kommercielle forhold. Den foretagne Due Diligence bruges bl.a. i forbindelse med endelig fastsættelse af prisen for virksomheden, men også til at forstå, hvilken virksomhed, der købes, og hvilke aktiver/rettigheder og forpligtelser/risici, der overtages.

4. fase – Køb og finansiering

Kommunikationen (offentliggørelsen) af overdragelsen af virksomheden mellem dig og sælger kan have stor betydning for, hvordan overdragelsen bliver taget imod.

Selvom overdragelsesaftalen umiddelbart kun omfatter dig og sælger, så er der flere omkringværende interessenter, som ligeledes berøres af overdragelsen, herunder andre kapitalejere, hvis sælger ikke er ene ejer, medarbejdere, samarbejdsparter og kunder.

Det er derfor vigtigt at have gjort sig overvejelser om, hvordan overdragelsen skal kommunikeres til de omkringværende interessenter, således disse ved, hvad de kan forvente i forbindelse med og efter overdragelsen af virksomheden til dig.

Salget af virksomheden kan skabe usikkerhed ved de omkringværende interessenter og det er derfor godt at være proaktiv og komme eventuelle bekymringer i forkøbet ved at bl.a. at introducere dig selv og dine planer for virksomhedens fremadrettede drift.

5. fase – De første 100 dage

Når købet af virksomheden er gennemført og du er indtrådt som ejerleder viser den egentlige og vigtigste udfordring sig.

Efter overdragelsen er du pludselig virksomhedens vigtigste person og du træder i den tidligere ejers sted.

Selvom du er garvet inden for erhvervslivet, så vil du i relation til den erhvervede virksomhed typisk være ny, ukendt og uerfaren.

Du gør dig derfor klogt i at lægge en slagplan for den første tid, hvor virksomheden er under din ledelse.

Du må gøre dig nogle overvejelser, herunder bl.a.

 • er der nogle forandringer, som du ønsker gennemført og hvordan ønsker du disse gennemført?
 • hvordan du vil måle, om virksomhedens drift går som planlagt?
 • hvordan du vil gribe din første dag an?
 • Hvordan vil du sikre dig de ansattes tillid og et fremtidigt godt samarbejde?
Faser i købet

Læs de andre artikler i kategorien "Faser i købet" herunder:

Overdragelsesaftale ved køb af virksomhed - tjekliste

Faser i købet

Brug tjeklisten til de områder, der skal laves aftaler om, når en køber køber kapitalandele i sælgers virksomhed.

Hvem kan hjælpe med købet?

Faser i købet

Når du skal købe en virksomhed skal du på et tidspunkt have hjælp fra kvalificerede rådgivere.

Offentlig erhvervsservice - ejerskiftehjælp

Faser i købet

Der er flere steder i Danmark, du kan få gratis hjælp til at vudere, om du skal købe en virksomhed.

Tilbage

Kriterier til udvælgelse af virksomhed

Frem

Overdragelsesaftale ved køb af virksomhed

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.