Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Du er både ejer og leder

Du er både ejer og leder

Køber du en virksomhed, bliver du både ejer og leder af virksomheden, hvilket er noget andet end blot at være ansat leder.

Er du ved at købe en virksomhed, har du formentlig erfaring og baggrund som medarbejder eller ansat leder i en større eller mindre virksomhed. 

Selvom du måske har erfaring som leder, forandrer det den måde, du fungerer som leder på, at du nu også er ejer af virksomheden.

Der kan ved mindre virksomheder skelnes mellem:

 • Den ansatte leder (lønmodtagerlederen)
 • Ejer og leder (ejerlederen)
Lønmodtagerlederen

Lønmodtagerlederen er ansat til at lede virksomheden og dermed stå for den daglige drift. Det er således også den ansatte leder, der skal stå til ansvar over for bestyrelsen samt sørge for at forfølge de mål og retningslinjer, der bliver fastsat af bestyrelsen.

I og med bestyrelsen oftest er udpeget af ejerkredsen (kapitalejerne) til at varetage disses interesser vil den ansatte leder i sidste ende have til opgave at forsøge at varetage ejerkredsens interesser gennem den daglige drift.

Lønmodtagerlederen vil ofte betragte sin lederstilling i virksomheden som et skridt på vejen til at få et endnu mere interessant, prestigefyldt og vellønnet job næste gang. Dette kan dog godt være sammenfaldende med dine interesser som ejer, idet lønmodtagerlederens efterfølgende jobmuligheder i og for sig er bedre, hvis driften af virksomheden går godt.

Ejerlederen

Som ordet ejerleder indikerer, er der i virksomheder med en ejerleder sammenfald mellem ejerkredsen og den daglige ledelse.

Du vil som ejerleder kunne udpege bestyrelsen, hvis en sådan haves i virksomheden, ligesom du som ejerleder kan afsætte denne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan du som ejerleder driver virksomheden, idet du pr. definition har mere på spil som ejerleder end en lønmodtagerleder. Du har som ejerleder netop et tættere skæbnefællesskab med virksomheden, hvorfor du heller ikke blot kan forlade virksomheden, når det brænder på.

særligt for ejerlederen

Går det skidt for virksomheden, hvor du både er ejer og leder, så vil din mulighed –  i stedet for at forlade virksomheden – være at sælge denne, hvilket dog kan være en besværlig opgave, såfremt det går skidt i virksomheden.

Som ejerleder vil du, ud over de ledelsesmæssige udfordringer og andre mangeartede opgaver, der følger med posten, ligeledes have din personlige økonomi på spil modsat tilfælde, hvor du er lønmodtagerleder.

Det er endvidere vigtigt, at du som ejerleder er opmærksom på, at kravene til ledelsen af en virksomhed med tiden kan ændre sig.I en virksomhed med en lønmodtagerleder, vil denne kunne udskiftes med én, der kan sikre, at virksomhedens ledelse lever op til de nye udfordringer, som virksomhedens udvikling måtte medføre. Er du derimod ejerleder, er det dit job at forsøge at tilpasse ledelsen af virksomheden til de nye udfordringer, som denne møder.

Et praktisk eksempel, hvor omstilling kan være nødvendig, er tilfældet, hvor din virksomhed vokser fra en håndfuld ansatte til 30 ansatte, hvilket vil medføre en ganske anden ledelsesopgave og sætter store krav til din omstillingsevne og evne til at udvikle dig som leder.

Springet til ejerleder

Tager du springet fra lønmodtagerleder til ejerleder, kan der være nogle praktiske ting, du bør tage stilling til forinden eller i forbindelse med skiftet:

 • Økonomisk risiko

  Du bør gøre dig de nødvendige økonomiske overvejelser, herunder hvilken betydning det har eller kan få for din familie. Det er i den forbindelse vigtigt at konkretisere, hvilken økonomisk risiko du er villig til at løbe på egne og familiens vegne, ligesom den resterende families engagement i virksomheden bør klarlægges.

  Hvad er jeres forventninger til deltagelse hver især og hvor meget må det fylde økonomisk?

 • Du er den vigtigste medarbejder

  Selvom de andre medarbejdere i din virksomhed også er vigtige, så må du som en start fokusere på, at du er den vigtigste medarbejder i virksomheden. Det er trods alt dig, der skal sørge for, at virksomheden er på rette kurs, hvilket også vigtiggør, at du ikke forsømmer din egen udvikling og træning.

  Prioriter at deltage i kurser, hvor dine kompetencer udvikles i takt med virksomhedens udvikling. Kurserne kan ligeledes være en øjenåbner for dine personlige udviklingsbehov og et rum, hvor disse kan drøftes og udvikles, så du kan opfylde din rolle som ejerleder på bedste vis.

  Prioriter endvidere at finde en samtalepartner, som du årligt kan have en ejerledersamtale med og reflektere over det forgangne års arbejde – hvad var gjort godt, hvad kunne gøres bedre, hvad lærte du og hvordan kan du implementere det og tage det med ind i det nye år som ejerleder. 

 • Dæk dine svage sider

  Reflekter over dine svage sider og sørg for, at du har dækket dig ind på de pågældende områder.

  Hvis der er et område, som du ikke er stærk på, så kan det være til fordel for virksomheden, at du afdækker området ved hjælp af ansatte eller outsourcing af opgaver.

 • inspiration
  Gør dig tanker om, hvordan du kan lade dig inspirere til virksomhedens videre udvikling som helhed. Inspiration til virksomhedens udvikling kan eksempelvis findes i en bestyrelse eller et lignende organ eller ved at finde en sparringspartner.
Personlige overvejelser

Læs de andre artikler i kategorien "Personlige overvejelser" herunder:

Hvilken type køber er du?

Personlige overvejelser

Man kan sondre mellem følgende forskellige typer af købere: Strategiske købere, Børn eller andre nærtstående og Private købere

Din personlige SWOT-analyse

Personlige overvejelser

Din personlige SWOT analyse kan bruges, når du skal tænke igennem om det nu også er noget for dig og din familie at købe en virksomhed.

Tilbage

Din personlige SWOT analyse

Frem

Søgning efter virksomhed

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.