Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Likviditetsbaseret metode

Likviditetsbaseret metode

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder

Den likviditetsbaserede metode kaldes også ”Discounted Cash Flow”-modellen og i daglig tale DCF-modellen.

DCF-modellen er formentlig den mest anvendte model og beregner værdien af virksomheden på baggrund af den tilbagediskonterede nutidsværdi af virksomhedens fremtidige normaliserede indtjening.

Modellen er subjektiv, idet forudsætningerne og antagelserne om den fremtidige indtjening, som modellen bygger på, indiskutabelt er usikre.

Beregningsmodellen i praksis

DCF-modellen giver en værdi, der er udtryk for virksomhedens værdi i dag ud fra de estimerede fremtidige betalingsstrømme, som virksomheden forventes at skabe.  

Ved anvendelsen af DCF-modellen foretages der en diskontering til nutidsværdien med en rente, der opgøres som den risikofrie rente tillagt renten på fremmedkapital samt en beta-værdi (usikkerhedsfaktor).

Budgetperiode og terminalperiode

Anvendelsen af DCF-modellen forudsætter udarbejdelse af budgetter for de kommende 5 år og det er netop pålideligheden af de udarbejdede budgetter, der afgør pålideligheden af værdiansættelsen.

Ud over budgetperioden på 5 år anvender modellen en terminalperiode, som er udtryk for en – i teorien – uendelig periode. Usikkerheden stiger indiskutabelt, når man taler om teoretisk uendelig tid.

Letpåvirkelig beregningsmodel

DCF-modellen er meget følsom over for mange faktorer og er derfor i praksis meget svært anvendelig. For at værdiansættelsen efter DCF-modellen er helt korrekt, kræves der mange oplysninger. Såfremt disse oplysninger kan stilles til rådighed, så opnås den mest dybdegående og teoretisk korrekte værdiansættelse med denne model. 

Tendens til høje værdier

Modellen har en tendens til at vise for høje værdier, da den før omtalte terminalværdi tillægges stor vægt i beregningen og resultatet derfor bliver højt. Det er derfor vigtigt at være varsom og godtag ikke en værdiansættelse på baggrund af DCF-modellen uden at have andre modeller at sammenligne med.

Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme

Der sker diskontering til nutidsværdi med en rente, der opgøres som den risiko frie rente + renten på fremmedkapital + en beta-værdi (usikkerhedsfaktor).

Kræver mange oplysninger

DCF-modellen kræver, for at være helt korrekt, mange oplysninger, men giver også den mest dybdegående og teoretisk korrekte værdiansættelse. For at værdiansætte en virksomhed ved brug af DCF modellen, skal der udarbejdes budgetter for de kommende 5 år. Der er kvaliteten af disse budgetter som afgør pålideligheden af værdiansættelsen.

Lang budgetperiode

Modellen anvender en budgetperiode på 5 år og en terminalperiode. Terminalperioden er udtryk for en, i teorien, uendelig periode og modellen kan derfor være svær at bruge, da det ikke altid er muligt at indhente alle de krævede oplysninger og usikkerheden stiger når vi taler teoretisk uendelig tid.

Meget følsom model

Metoden er følsom overfor mange faktorer og følges derfor ofte op at følsomhedsanalyser eller andre, mere simple, modeller. Der er rigtig mange usikkerhedsfaktorer (indtjening og elementer i renten), så i praksis er modellen svært anvendelig.

For høj værdi?

Modellen har tendens til at vise for høje værdier, da den føromtalte terminalværdi tillægges stor vægt i beregningen og resultatet derfor bliver højt. Pas derfor på, med at godtage en værdiansættelse på baggrund af DCF modellen uden at have andre modeller at sammenligne med.

Artiklen udarbejdet af Henrik Sondrup, Statsautoriseret revisor, Redmark

 
Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Hvad har du råd til at købe?

Frem

Indtjeningsbaseret model

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.