Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Hvorfor sælger sælger?

Hvorfor sælger sælger?

Hvad er sælgers motivation for at sælge?

Når du ønsker at købe en virksomhed, så skal der samtidig være en sælger, der ønsker at afhænde den virksomhed, som denne har. Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogle tanker vedrørende sælgers mulige grunde til at sælge virksomheden.

Du må derfor stille dig selv følgende spørgsmål:

”Hvad er det, der får sælger til at sælge sin virksomhed?”

Der kan være mange grunde til, at en virksomhedsejer ønsker at sælge sin virksomhed og ønsket om et generationsskifte er således ikke altid grunden til, at en virksomhedsejer ønsker et salg.

Det kan for dig som køber være en fordel at identificere baggrunden for sælgers ønske om salg af virksomheden, eftersom det ofte vil stille dig bedre under forhandlingerne.

De mest almindelige årsager til salg:

1) Alder

Alderen er en klassisk årsag til, at en virksomhedsejer ønsker at sælge. Det er forskelligt fra person til person, hvornår denne anser sig for ”gammel” og af denne grund ønsker at sælge sin virksomhed. Du skal derfor også være varsom med at konkludere, at det er alderen, der har været afgørende for sælger.

2) Manglende motivation

Sælgers motivation for at sælge kan variere og udspringe af mange forskelligartede forhold. Det kan f.eks. være, at ejeren har haft virksomheden i mange år eller er kørt træt i virksomheden efter at have ejet den i en kortere periode og derfor ønsker, at bruge tiden på noget andet og nyt.

3) Virksomheden går dårligt

Der findes virksomheder, som mere eller mindre har kørt med et permanent underskud i en årrække. I så tilfælde kan ejeren være tvunget til at sælge af finansielle grunde. Det kan eksempelvis være, at virksomhedens bank kræver, at virksomhedens skal sælges. I nogle tilfælde kan initiativet til salg således også komme fra andre end sælger selv.

4) Frigøre penge til pension

Det kan også være, at en virksomhedsejer ikke har fået sparet op til pensionen eller hævet en gage, som han kan leve for. Dette kan være et incitament for virksomhedsejeren til at sælge virksomheden, således denne kan få frigjort penge til privatforbrug – og ikke mindst dennes pension.

5) Sikre arvefølgen

Det spiller en stor rolle i mange ejerledede virksomheder, at familien fortsætter virksomheden. Det er ikke usædvanligt, at der i købsprocessen med tredjemand pludselig kommer en søn eller datter på banen.

Børnene har måske ikke tidligere været interesseret i at overtage virksomheden, men nu hvor alvoren går op for børnene, får de pludselig lyst til at overtage. Som ekstern køber skal man prøve at spotte en uafklaret arvefølge, idet dette kan medføre, at aftalen falder til jorden eller at processen forhales.

6) Får andre værdier

Et liv som selvstændig er i de fleste tilfælde et job, der kræver ejerens fulde opmærksomhed de fleste timer i døgnet og over mange år. Der er typisk ikke tid til ret mange andre ting og der kan være mange grunde til, at ejeren pludselig får øjnene op for, at der er andet i livet end at drive en virksomhed. Det kan således være, at virksomhedsejerens lyst til at sælge bunder i, at livsstilen som selvstændig ikke længere passer denne.

7) Optagelse af partner

Virksomhedsejeren kan komme ud for at møde en grænse for, hvor langt denne kan videreudvikle virksomheden. Dette kan enten skyldes virksomhedsejerens manglende kapacitet eller kompetencer – eller mangel på begge.

8) Koncentrer sig om oprindeligt fokusområde

En del virksomhedsejere har et fagligt udgangspunkt, som eksempelvis maskinarbejdere eller inden for handel. Over årene kan de have fået nok af den administrative del af jobbet og det at lede medarbejderne, men kunne dog godt tænke sig at fortsætte med at arbejde i virksomheden og fokusere på den oprindelige grund til, at de i sin tid startede virksomheden – f.eks. udviklingen af nye produkter.

En sådan virksomhedsejer ønsker typisk også kun at sælge virksomheden under den forudsætning, at vedkommende kan fortsætte som medarbejder i virksomheden og koncentrere sig om produktudvikling. Det spiller altså for denne type sælger en mindre rolle, at denne efterfølgende vil være underlagt en andens afgørende indflydelse.

9) Fusionere for at opnå kritisk masse

En række små virksomheder kan have indset, at deres virksomheder er for små til at klare konkurrencen og derfor søger en lignende virksomhed at slå sig sammen med. Dette kan enten ske ved at virksomhedsejeren sælger egen virksomhed eller ved at denne køber en lignende virksomhed.

10) Hader at sælge

Salg / markedsføring af virksomhedens produkter / tjenester er væsentlig for en virksomheds overlevelse, men alligevel vil man se, at en del virksomhedsejere ikke er vilde med salgsdelen.

”Mund-til-mund” metoden kan gå godt i mange år, men på et eller andet tidspunkt kræves det, at der gøres noget aktivt for at sikre salg i virksomheden.  Virksomhedsejeren kan derfor ønske at sælge for at sikre den fremtidige overlevelse ved at få en person med salgskompetencer ind i virksomheden.

11) Sælge medens virksomheden går godt

Alle virksomheder gennemløber et livscyklusforløb, hvorfor der vil være perioder, hvor det går bedre for virksomheden end andre perioder.

Det kan derfor være virksomhedsejerens ønske at sælge virksomheden, mens det går godt og virksomheden er salgsklar, idet virksomheden alt andet lige kan sælges for et højere beløb, hvis det går virksomheden godt.

12) Branchen udsat for out-sourcing

Flere og flere virksomheder oplever at blive udsat for globaliseringen, hvilket kan være ensbetydende med, at virksomhedens hidtidige kunder flytter deres indkøb ud af landet, hvor priserne er billigere.

Nogle virksomhedsejere kan ikke overskue at tage denne udfordring op og ønsker derfor at sælge virksomheden. Ved købet af en sådan virksomhed, skal du vurdere, om du kan gøre en forskel på området.

Søgning efter virksomhed

Læs de andre artikler i kategorien "Søgning efter virksomhed" herunder:​

Søg og find din virksomhed

Søgning efter virksomhed

Er du ude på at købe en virksomhed, så finder du her forskellige indgangsvinkler.

Hvilken forskel kan jeg gøre i virksomheden?

Søgning efter virksomhed

Når du har set dig varm på en virksomhed, du gerne vil købe, skal du stoppe op og gøre dig tankerne: Hvilken forskel kan jeg gøre i virksomheden?

Business Model Canvas ved køb

Søgning efter virksomhed

Når du skal købe en virksomhed kan du med fordel bruge Business Model Canvas som analyseværktøj.

Undersøg dette før du køber

Søgning efter virksomhed

Når man leder efter en virksomhed, og bliver præsenteret for et muligt emne, er der især tre ting du skal overveje.

Kriterier til udvælgelse af virksomhed

Søgning efter virksomhed

Når du begynder at lede efter den virksomhed, som du ønsker at købe, kan objektive kriterier guide dig.

Tilbage

Undersøg dette før du køber

Frem

Kriterier til udvælgelse af virksomhed

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.