Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Stand alone-modellen

Stand alone-modellen

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening

Ved anvendelse af stand alone-modellen beregnes virksomhedens indtjening på baggrund af virksomhedens kundegrundlag samt de markeder, som virksomheden afsætter sine varer og ydelser på. Endvidere skal værdien beregnes ud fra det produktionsanlæg og den gruppe af ansatte, der driver virksomheden i dag.

Når stand alone-modellen anvendes inddrages der ikke synergier i beregningen af virksomhedens værdi. Dette er ensbetydende med, at der ikke ved værdiansættelsen tages hensyn til samspil mellem to eller flere faktorer, der forstærker hinanden.

Fremtidige budgetter

Efter stand alone-modellen beregnes værdien ud fra virksomhedens budgetter for en fremtidig periode på tre til fem år.

Budgettet fremskrives ud fra normale forventninger til øgning af salget samt til omkostningsstrukturen.

 

Uændret fortsat drift

Ved værdiansættelsen efter stand alone-modellen skal der ikke tages hensyn til nye tiltag eller nye investeringer.

Værdien skal derimod alene afspejle den situation, at virksomheden fortsætter, som om intet var hændt.

Værdien efter stand alone-modellen kan i den forbindelse beregnes enten efter en diskonteret metode af alle årenes overskud eller via multipler af pengestrømmene baseret på et års normaliseret indtjening.

Købers fortrukne

Stand alone-modellen er typisk købers fortrukne værdiansættelsesmodel i forbindelse med forhandlinger om køb af en virksomhed. 

Dette skyldes, at modellen giver det laveste udgangspunkt for prisen, da der ikke er nogen merværdi inddraget i beregningen.

 

Sælger og synergier

Modsat vil sælger almindeligvis tage udgangspunkt i maksimal markedsværdi, som ligger langt fra stand alone-modellen.

Sælger vil altså ønske at inddrage synergier i beregningen af virksomhedens værdi og dermed optimere pengestrømmene, eftersom dette i sidste ende vil give et højere resultat.

Du skal derfor som køber være opmærksom på, at sælger i forhandlingen ønsker at inddrage interne såvel som eksterne synergier, idet dette repræsenterer en værdi for dig som køber.

Ingen synergier

Populært sagt inddrages ingen synergier i beregningen af værdien. Synergier kan være mange forskellige forhold, eksempelvis hvis virksomheden gik ind på nye markeder, eller på eksisterende markeder med nye varer og ydelser.

Synergier anvendes ofte, når virksomheder fusionerer og derigennem sparer en række omkostninger ved at lægge virksomhederne sammen.

Synergierne kan således både være nogen, som den sælgende virksomhed selv kan optimere og handle på, men det kan også være forhold, som er uden for sælgers handlemuligheder og noget, som kun køber kan realisere.

Fremtidige pengestrømme

Værdien beregnes ud fra principper om fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres til en nutidsværdi. Det anbefales, at det er en normaliseret indtjening, der er korrigeret for eventuelle udsving af mere ekstraordinær karakter.

Det kan eksempelvis være store gevinster eller tab, som særligt har påvirket virksomhedens indtjening.

Budgetter 3 år frem

Stand alone-modellen beregner værdien ud fra virksomhedens budgetter for en fremtidig periode på tre til fem år. Budgettet fremskrives ud fra normale forventninger til øgning af salget samt til omkostningsstrukturen.

Nuværende situation i fremtiden

Bemærk, at der ikke må indregnes nye tiltag eller nye investeringer, da værdien skal afspejle den situation, at virksomheden blot fortsætter, som om intet var hændt. Værdien kan beregnes enten efter en diskonteret metode af alle årenes overskud eller via multipler af penge-strømmene baseret på et års normaliseret indtjening.

Købers foretrukne

Køber tager udgangspunkt i Stand alone-metoden i forhandlinger om køb af en virksomhed, da den giver det laveste udgangspunkt for prisen, da der ikke er nogen merværdi inddraget i beregningen.

Sælgers foretrukne

Sælger tager udgangspunkt i maksimal markedsværdi, som ligger langt fra Stand alone-metoden. Det sker ved at inddrage synergier i bereg-ningen og derigennem optimere pengestrømmene, hvilket i sidste ende giver det højeste resultat.

Kunsten for sælger er at inddrage ”interne” synergier og ”eksterne” synergier i forhandlingen, da de repræsenterer en reel værdi for køber.

Bemærk, at forskellige købere kan have forskellige muligheder for at realisere forskellige synergier, hvilket bør indgå i valg af foretrukken køber.

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

P/E-metoden

Frem

Enkeltaktiver / substansmetoden

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.